Viktig informasjon til deg som har time hos oss

Helsedirektoratet har fattet vedtak om at alle landets fysioterapipraksiser skal stenges fra 16.03.2020 kl. 00:00. Dette gjelder også LFI Helse&Trening.
Det er gjort unntak for helt nødvendig helsehjelp.

Vedtaket gjelder fra og med 16. mars klokken 00:00 til og med 13. april 2020 med mulighet for forlengelse.

Er du pasient hos oss og har spørsmål ber vi deg om å ta direkte kontakt med din behandler via våre hjemmesider

Blogg

Korona-pandemien er over oss: Bekymrer du deg for mye?

Korona-viruset har skapt unntakstilstand i Norge og resten av verden. 12. mars 2020 erklærte Verdens Helseorganisasjon utbruddet som en pandemi og en rekke smittevernstiltak ble igangsatt for å hindre spredning av sykdommen covid-19 (Folkehelseinstituttet, 2020).   De siste tre ukene har påvirket hele samfunnet vårt, og alle er berørt i større eller mindre grad. Vi holder avstand og strukturerer hverdagen ut […]

Benhinnebetennelse: En hyppig forekommende belastningsskade

«Benhinnebetennelse», «shin splint», medial traksjonsperiostitt og medialt tibialt stressyndrom er begreper som ofte blir benyttet om den samme tilstanden. Driver du med en aktivitet som innebærer mye løp og hopp eller hall-aktivitet, har du kanskje hatt vondt i et område på ca. 5 cm eller mer på innsiden av nedre 2/3 av leggen. Dette er […]

Kan aldring av kroppen utsettes med trening?

Vi lever lenger i dag enn vi gjorde for 10 år siden og levealderen fortsetter å stige (ssb 2014). For de fleste er det ikke nok ”bare” å leve lenger, men veldig mange ønsker å utsette kroppens aldring. Den økende levealderen fører til at eldre utgjør en stadig større del av vår befolkning.  At hver […]

PLACEBO: Lureri eller reelt?

Jeg har tidligere skrevet om smerte og hvordan den er en del av vår beskyttelsesmekanisme her. Smerte er en subjektiv sanse-opplevelse og oppstår dersom sentralnervesystemet vårt av en eller annen grunn tolker det dithen at vi er i fare. Selve faren han være reell eller potensiell og er avhengig av situasjonen vi befinner oss i. […]

Stress – hvor skadelig er det?

Som psykomotorisk fysioterapeut møter jeg stadig pasienter som føler seg stresset og som er engstelige for hva dette gjør med deres helse. Hvor farlig er egentlig stress? Er det kun negativt, eller kan det også være godt for noe? Hva er stress? I følge Helsedirektoratet kan stress defineres som en tilstand av økt psykologisk, fysiologisk […]

Trening som medisin: Hvordan dosere riktig?

Gjennom årene som fysioterapeut har jeg dratt med meg ulike erfaringer og sitter med  noen refleksjoner rundt temaet trening som jeg har lyst til å dele med dere i dette innlegget.  I daglig praksis behandler jeg en bred og variert pasientgruppe; fra spedbarn til eldre, idrettsutøvere, inaktive, mosjonister, kontorarbeidere, fagarbeidere og gravide.   Hver pasient er […]

Hva burde vi skrive om?

Vi vil gjerne høre hva du vil vi skal skrive om på bloggen vår. Gi oss beskjed, så lover vi å vurdere idéen!