Bedriftsavtale hos LFI

Skreddersydde bedriftsavtaler

På LFI Helse+Trening legger vi til rette for en sunn og produktiv arbeidsplass ved å tilby tilpassede bedriftsavtaler som møter de unike behovene til hver virksomhet i vårt nærområde.

Våre bedriftsavtaler er laget for å gjøre det enkelt og praktisk for ansatte å bestille og delta i behandlingstimer via vår online booking. 

Slik fungerer våre bedriftsavtaler

  • Online booking: Ansatte i din virksomhet kan enkelt bestille behandlingstimer gjennom vår nettside.
  • Rask behandling: Behandling samme dag eller senest påfølgende dag.
  • Fleksibel planlegging: Ved full booking, tilrettelegger vi alternative tidspunkter ved behov, og sikrer at alle ansatte får den hjelpen de trenger.
  • Fordelaktig fakturering: Den første behandlingen hver måned faktureres bedriften direkte, mens påfølgende behandlinger
    kommer med en rabatt på 10% direkte til den ansatte.
  • Mulighet for tilpasning: Vi ønsker å ha konkurransedyktige bedriftsavtaler. Vi hører gjerne mer om deres behov for å finne ut av hvordan vi kan tilpasse avtalen til deres behov. 

Tilpasset avtale til din bedrift

Kontakt oss for å diskutere hvordan vi kan tilpasse en bedriftsavtale som passer best for din organisasjon. Vi ser frem til å bidra til helse og velvære blant dine ansatte.

Fordeler ved bedriftsatale

Det er mange fordeler ved å ha en bedriftsavtale, blant annet:

  • Helsefremmende arbeidsplass: Støtt dine ansattes helse gjennom regelmessig fysisk aktivitet og behandlinger.
  • Økt produktivitet og samarbeid: Fysisk velvære bidrar til økt produktivitet og bedre arbeidsmiljø.
  • Kostnadseffektivt: Reduser sykefravær og helsekostnader gjennom forebyggende helsearbeid.