Bassengtrening med LFI Helse + Trening

Mange fordeler ved vanntrening

Vannbasert trening har vist seg å være en godt for de som opplever revmatiske plager eller har muskel- og skjelettsmerter. Vannet gir betydelige fordeler for bedre bevegelse og smertelindring.

Rullerende opptak

Vår bassengtrening er et populært tilbud. Derfor har vi en venteliste. Opptaket gjøres rullerende før vår- og høstsemesteret slik at flest mulig får muligheten til å delta.

Dekket av Helfo

Våre grupper ledes av Fysioterapeut Johann Lundin-Knutsen, med kommunalt driftstilskudd som muliggjør rettigheter knyttet til frikortordningen for helseaktører (Egenandelstak for helsetjenester – Helfo). Det kreves ingen henvisning fra lege.

Når du aksepterer en tildelt plass i bassenget, påtar du deg egenandelene for gjeldende semester, med mindre du har frikort eller vedtak om yrkesskade fra NAV.

Hvordan skjer betaling?

Vi benytter en SMS-basert betalingstjeneste (MediPay) for betaling av egenandeler. Eventuelle feilaktige krav via SMS må rapporteres til din instruktør innen 48 timer.

Hvis du ikke møter til avtalt bassengtime (uansett årsak), må du selv dekke egenandelen for denne timen, da dette ikke kan rapporteres til Helfo.

Ønsker du ikke lenger delta?

Selv om du har takket ja til bassengtilbudet, kan du avslutte det.

Send skriftlig beskjed til din instruktør. Vi trenger 2 uker (fra siste bassengtime) for å finne en ny deltaker.

Du påtar deg egenandelen for disse 2 ukene hvis ingen ny deltaker er funnet.

Tidspunkter og sted

  • Mandager kl. 15–16 og kl. 16–17
  • Tirsdager kl. 10–11 og kl. 11–12

Sted: Lillestrøm Bo- og Behandlingssenter (LIBOS) Alexander Kiellands gate 9, 2000 Lillestrøm.

Før og etter bassengtrening

Møt minst 15 minutter før tildelt bassengtime. En grundig vask må påregnes før du slipper ut i bassenget. Ta med badehette.

Etter treningen, oppfordrer vi deg til å nyte litt sosialt samvær og gjerne ta instruksjonene med instruktøren når bassengtreningen er avsluttet.

Slik melder du deg opp

For å opprette en profil og sikre rettigheter til frikort, trenger vi følgende informasjon. Send e-post til basseng@lfi.no med følgende informasjon eller send skjemaet under.