Forsikring og behandling

LFI Helse + Trening samarbeider med de fleste forsikringsselskaper

Dersom du har helseforsikring, vil du kunne få dekket hele eller deler av behandlingen hos LFI Helse + Trening. Forsikringsselskapene kan ha noe ulik praksis i fremgangsmåte. De fleste krever at du selv tar kontakt med ditt selskap for informasjon om behandlingsforløpet. Det aktuelle forsikringsselskapet sender deretter en betalingsgaranti til oss for direkte fakturering. Foreligger ikke denne garantien innen oppstart av behandling vil pasienten måtte legge ut for konsultasjonen og søke refusjon fra eget selskap for utleggene.
 
Benytt din helseforsikring for rask og god behandling hos oss!