Idrettsfysioterapi

Hva er idrettsfysioterapi?

Idrettsfysioterapi oppsto i Norge på 1960-tallet ved at fysioterapeuter og leger samarbeidet om å starte idrettsmedisinske poliklinikker for å hjelpe skadde idrettsutøvere. Etter hvert har idrettsfysioterapi vokst til å omfatte mer enn å hjelpe idrettsutøvere. Forebyggende helsearbeid i befolkningen generelt er et viktigarbeidsområde. Idrettsfysioterapeuter legger stor vekt på å fremme tiltak som kan motvirke den stadige økende forekomsten av livsstilsykdommer. Idrettsfysioterapi omfatter kunnskap om generelle og spesifikke behandlings- og rehabiliteringsprinsipper ved både akutte skader og belastningsskader.Idrettsfysioterapi er et tilbud til topp- og breddeidrett, barn og eldre, og skal stimulere til fysisk aktiviteti hele befolkningen.

Hva gjør en idrettsfysioterapeut?

Aktivitet og trening er sentrale tiltak i idrettsfysioterapi. Dette gjelder både innenfor behandling,rehabilitering og forebygging. Passiv behandling som for eksempel massasje, brukes nesten utelukkendefor å få pasienten raskere over i egenaktivitet. Kunnskap om kroppens anatomi og fysiologi,treningsfysiologi og sykdomslære er sentralt i fagutøvelsen for idrettsfysioterapeuter. Fysioterapeuten setter klare mål for hva som skal oppnås gjennom treningen. Det tas hensyn til hvilke strukturer som er skadet og skadens art, omfang og varighet, i tillegg tilpasientens generelle tilstand. Naturlig nok arbeider en idrettsfysioterapeut medidrettsutøvere og deres problemer. Men i langt større grad omfatter arbeidet til idrettsfysioterapeuterden generelle befolkningen, som ofte har tilsvarende skader og funksjonsproblemer. Idrettsfysioterapeuter bruker ulike måleapparater for å gi best mulig behandling.

Hva kan idrettsfysioterapeuten hjelpe deg med?

Behandling og rehabilitering av skader som medfører fravær fra ønsket aktivitet, trening og/ eller konkurranse. Eksempler er korsbåndskade i kneet, muskelstrekk og ankelovertråkk, ellerulike belastningsskader som akillessenebetennelse, hopperkne og tennisarm. Behandling og rehabilitering av typiske skader som medfører fravær fra arbeid og fritidsaktivitetersom for eksempel ryggsmerter og slitasjelidelser i knær eller hofter. Forebyggende behandling av skader og belastningslidelser i muskel- og skjelettapparatet Forebyggende behandling av livsstilsykdommer som hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2.