Rent Senter

Rent Senter

LFI Helse&Trening har inngått avtale med Antidoping Norge og gjennomføring av dopingkontroll. Det senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg med at jeg vil bli innkalt til en samtale.

Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve men jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. Dersom jeg ikke signerer erklæringen, ansees det som vesentlig mislighold av min medlemsavtale og LFI Helse&Trening har anledning til å heve treningsavtalen.

Med i ikraftsettelse fra 1. juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter legemiddelloven §24 a. Bruk av eller mistanke om bruk av dopingmidler på LFI Helse&Trening kan bli politianmeldt.

Vi anmoder alle våre medlemmer om å gå gjennom Antidoping Norge sitt e-lærings program www.rentsenter.no benytt senterkoden MR13T

Si nei til doping!

TREN RENT!

E-læringsprogram

LFI anbefaler alle medlemmer å gjennomføre e-læringsprogrammet til Rent Senter. Senterkoden til LFI er: MR13T.

Kontaktperson
Thomas Sewell
Daglig leder
T: 99 100 111
E: thomas@lfi.no