Osteopati i Lillestrøm

Osteopati: Hva er en osteopat og hva er dens fordeler?

Osteopater er helsepersonell med bred kunnskap om sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen. Vi tilpasser behandlingen og bruker manuelle behandlingsteknikker, veiledning og motivasjon for å bli kvitt plager, eller øke livskvaliteten ved å lære pasientene å mestre vedvarende plager.

Hvordan behandler en osteopat og hvem behandler de?

Osteopater behandler pasienter i alle aldre som opplever smerter, sykdom eller skade i muskler og skjelett. Osteopati vektlegger sammenhengen mellom hverdagen, kroppen og plager, og jobber mot å fremme pasientens evne til å hjelpe seg selv.

Utdannelse og autorisasjon

Osteopatstudiet er fireårig og inneholder en treårig bachelor og vidreutdanning på ett år. I Norge er Høyskolen Kristiana den eneste skolen som tilbyr dette studiet. Mange osteopater er også utdannet ved den anerkjente ESO European School of Osteopathy, Kent Maidstone i England.

Osteopatiutdanningen kvalifiserer til medlemskap i Norsk Osteopatforbund og oppfyller Helsedirektoratets krav til å søke autorisasjon. 

Kan en osteopater henvise?

Ved behov henviser vi som regel til fastlege med en beskrivelse. Henvisning til andre i primærhelsetjensten eller fysioterapi gjøres ikke lenger. Henvisning til spesialist eller bilder er mulig for det private, altså det som ikke er Helfo-finansiert. Henvisning til spesialister eller bildeundersøkelser betalt av det offentlige må via kiropraktor, manuellterapeut eller fastlege.

Kan osteopater sykemelde?

Nei, osteopater kan ikke sykemelde. Vi jobber likevel tett sammen med fastleger og kommuniserer via Norsk Helsenett.  Ved mistanke om annen sykdom kan vi be din fastlege om å henvise til billeddiagnosikk som MR eller røntgen.

Få rask og god hjelp på vår klinikk

På vår klinikk i Lillestrøm kan du få hjelp av en av våre dyktige osteopater. Vi vil se dine individuelle behov og lytte til deg. Du får en helhetlig vurdering av din tilstand, veiledning og råd.

Slik foregår utredelse og behandling

Utredning: En innledende samtale og kartlegging står sentralt for å danne et helheltig bilde av din situasjon og utfordringer. Samtalen er grunnlaget for videre undersøkelser og behandling.

Behandling: Osteopaten er opptatt av at du skal forstå de bakenforliggende årsakene til dine plager og hvordan aktuelle tiltak svarer på disse. Osteopaten gir pasientene kunnskap om hvordan kroppen fungerer og gir deg verktøy som gjør at du lettere kan håndtere plagene dine.

Osteopaten bruker også ulike manuelle behandlingsteknikker: Muskeltøyinger, manipulasjonsteknikker (knekking), strekking og tøying, massasje og avspenning. Pasienten får gjerne også øvelser som gjøres på egenhånd.

Behandlingen er trygg og tilpasses alltid hver enkelt pasient.

Få rask og god hjelp på vår klinikk

På vår klinikk i Lillestrøm kan du få hjelp av en av våre dyktige osteopater. Vi vil se dine individuelle behov og lytte til deg. Du får en helhetlig vurdering av din tilstand, veiledning og råd.

Hva kan osteopaten hjelpe deg med?

Osteopaten ser på sammenhengen mellom ytre og indre faktorer i kroppen og behandler ofte:

 • Muskel- og skjelettplager.
 • Iderettskader og overbelastning.
 • Funksjonelle mage-, tarm- og urinveisplager.
 • Sure oppstøt.
 • Bekkensmerter.
 • Hodepine.
 • Svangerskapsplager.
 • Halsbrann.
 • Tung pust.
 • Fordøyelsesplager.
 • Kontorplager.
 • Belastningsskader.
 • Nakke- og skulderplager.
 • Seneskjedebetennelser.