Fra jeger og sanker til kontorrotte med smerter i nakke og skulder

Den teknologiske utviklingen

Ser man tilbake i historien har bruken av menneskekroppen forandret seg etter hvert som samfunnet ellers har utviklet seg. Vi skal ikke gå så langt tilbake i tid før vi for eksempel var avhengig av vår egen kropp for å skaffe oss mat i form av jakt, fangst og sanking.

De teknologiske fremskrittene som særlig Vesten har nytt godt av har ført til at effektive maskiner har erstattet menneskelige hender i tunge mekaniske arbeidsoppgaver. I takt med dette så har de menneskelige arbeidsoppgavene også endret seg til å bli mer stillesittende og monotone. Dette har på mange måter ført til en enorm utvikling av samfunnet, men det har også for veldig mange ført til en endret bruk og belastning på kroppen. I 2013 oppga Norsk Fysioterapiforbund at muskel og skjelettplager kostet samfunnet over 70 milliarder kroner hvert år. Så spørsmålet er om vi har vært like smarte når det gjelder å tilpasse oss de nye belastningene, som å føre den teknologiske utviklingen videre.

Konsekvenser for muskel- og skjelett- apparatet

Jeg ønsker å presisere viktigheten av at man finner årsaken til plagene og bruker dette som en terapeutisk portal for å hjelpe pasienten. Stillesitting og monotone motoriske arbeidsoppgaver kjennetegner oftere og oftere arbeidshverdagen for de fleste av oss. Dette har sine konsekvenser på muskel- og skjelett- apparatet. Sittende foran en skjerm, så skjer de fleste arbeidsoppgavene våres foran oss.

Etter timer med stillesittende arbeid foran en pc så endres holdningen vår. “Balansen” mellom muskulatur på forside og bakside av ryggsøylen kan endres, vi blir definitivt svakere (som følge av inaktivitet), noen muskler tøyes og andre kan bli stramme og vonde. Bilde 1 under viser en “rund” rygg, med et knekkpunkt i nakke, skuldrer som er skjøvet fremover. Jeg ønsker med utgangspunkt mitt virke som fysioterapeut ved LFI Helse & Trening å øke bevisstheten rundt dette.

Bilde 1: viser en sittestilling hvor bekkenet er bikket bakover, skuldre faller fremover og et hodet som blir dyttet fremover. I denne endrede posisjonen så må nakkemusklene jobbe statisk for å holde hodet i posisjon. Dette blir et dårligere utgangspunkt for bevegelse i skuldrene. 

Dette er en typisk «protrahert» holdning og kan gi ubalanse i styrke og muskellengde som kan være med på og føre til både rygg, nakke og skulderplager (for eksempel “innklemming” eller “impingement”). Etter hvert også hodepine. Endring av sittestilling vil få konsekvenser oppover langs ryggrad og skulderpartiet.

Bilde 2: viser en nøytral stilling av bekken, skuldrer og hodet faller naturlig på plass. Mindre aktivitet i nakkemusklene, bedre utgangspunkt for å kunne bevege i skuldrene.

 

Hva kan vi gjøre?

Stress og tidsklemme kan også være med på å forverre en spenningstilstand i nakke/skulder området. Vi tar bilen for å rekke neste gjøremål. Den generelle fysiske aktiviteten går for mange ned. Når vi først sitter her bruker vi lunsjen til å bestille mat som vi får levert på døra når vi kommer hjem. Det man ser i dag er at også barna sine aktiviteter endrer seg. Løkker og friområder som tidligere var fulle av aktivitet står nå tomme i store deler av døgnet. Barna er opptatt av en stillesittende skjermaktivitet. Allerede her er de i gang med å utvikle den ovennevnte muskulære ubalansen.

Som jeg nevnte i min forrige blogg vil jeg gi noen tips som jeg tror er viktig med bakgrunn fra min kliniske hverdag. Og noen øvelser som kan være aktuelle for denne problemstillingen. Angående sittestilling prøv å være bevisst på holdningen helt fra bekkenet og oppover. Hvis det er vanskelig å korrigere dette selv så søk hjelp og veiledning.

Variasjon er viktig. Gjerne stå deler av dagen. Bruk justeringsmuligheter på stol og pult. Bytt stilling før du må pga. smerter. Sørg for støtte for underarmene. Kan deler av arbeidsoppgavene gjøres stående eller gående, gjør det. For eksempel, en telefonsamtale du ikke trenger PC-en til.

Når det gjelder øvelser og trening er det i tillegg til generell utholdenhet viktig å få kontroll over og styrke musklene på baksiden av skuldrene, mellom skulderbladene (interscapulær muskulatur) og styrke/stabilitet mage/rygg for å ha kontroll på bekkenet. Det kan også være aktuelt å tøye eller avspenne forkortet brystmuskulatur.

Som egentrening tror jeg det er lurt med få øvelser, som tar kort tid, med økt sjanse for å gjennomføre regelmessig over tid.

På LFI Helse & Trening har vi meget gode treningsfasiliteter og fysioterapeuter som kan hjelpe deg med et tilpasset opplegg for deg og dine behov. Trenger du behandling så tilbyr vi dette også:-)