Psykomotorisk fysioterapi- hva er det?

Det er gammelt nytt for de fleste at psyke og soma (kropp) er flettet sammen i et komplekst samspill. Likevel kan det være en utfordring for mange å ta dette innover seg med hensyn til håndtering av små og store plager i livene våre. Det er her psykomotorisk fysioterapi kommer inn.

I mine første års praksis som fysioterapeut jobbet jeg med pasienter med ulike former for funksjonsforstyrrelser. Min faglige nysgjerrighet og de utfordringene jeg møtte var styrende for min videre kompetansebygging. Da min behandlingsmetode på den tiden i all hovedsak var av «fysisk» art opplevde jeg at flere av mine pasienter kanskje ville være bedre tjent med en annen tilnærmingsmetode. Derfor ønsket jeg å lære meg psykomotorisk fysioterapi og tok videreutdanning i dette i 2007.

Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Psykomotorisk fysioterapi bygger på en kroppslig helhetsforståelse hvor kroppen forståes som et fysisk-psykisk-sosialt fenomen. Metoden kan betraktes som en omstillingsprosess med fokus på pasientens potensialer fremfor svakheter.

Målet med behandlingen er å oppnå en omstilling av kroppsholdning, muskulatur/spenninger og pust. Det spesielle med psykomotorisk behandling er at denne omstillingen ikke er et resultat av dirigering og bevissthet fra pasientens side. Endringene er derimot ledd i en total omstillingsprosess.

Når det gjelder muskulære forhold er stikkordene balanse og avspenning. Det er balansen mellom muskelgrupper, med hensyn til spenning og lengde, som er avgjørende for en ledig og harmonisk kropp. Avspenningseffekten i behandlingen er først og fremst et ledd i frigjøringen av pusten. Avspenning av muskulaturen skjer utfra spenningenes følelsesmessige innhold. Avspenningen er ikke et mål, men et middel, til å oppnå omstilling, forbedret balanse og bedre fysisk og psykisk harmoni.

Kroppsforståelse i psykomotorisk fysioterapi

Alt vi utsettes for som mennesker nedfeller seg i kroppen. Alt vi utsettes for som sosiale vesener, det vil si av ikke-fysisk natur, nedfeller seg i kroppen og kommer fysisk til uttrykk.

Det er ikke tilfeldig at ord som brukes til å karakterisere følelsesmessige tilstander om personer er hentet fra kroppens uttrykk. Språket formidler innsikt om sammenhenger mellom psyke og soma (kropp). «Mo i knærne», «hjertet i halsen» og «sommerfugler i magen» er eksempler på dette.

Hva vil behandlingene inneholde?

Den første konsultasjonen vil alltid inneholde en samtale hvor pasienten kan fortelle fritt om sitt liv og sine utfordringer og plager. Behandleren og pasienten vil sammen utarbeide målsetninger for behandlingen. Det vil bli utført en Ressurs Orientert Kroppsundersøkelse (ROK) der pasientens kroppsholdning, respirasjonsmønster og muskulære spenningsforhold blir vurdert. Til tider vil det også være nødvendig å utføre en kroppsbildeundersøkelse.

De påfølgende behandlingstimene vil bli utført etter psykomotorisk metode, med utgangspunkt i pasientens målsetninger og funn. Samtalen vil også her ha en betydelig plass

LFI Helse & Trening i Lillestrøm tilbyr psykomotorisk fysioterapi som behandlingsform.

Til fordypning:

Hanssen, N. & Aarsland, A. (2016). Pusten.

Kirkengen, A.L. & Brandtzæg Næss, A. (2015). Hvordan krenkede barn blir syke voksne.

Tidsskriftet.no, Den norske legeforening:

Norsk Fysioterapeutforbund

Referanseliste:

1. Thornquist, E. & Bunkan, B.H. (1995). Hva er psykomotorisk behandling?

2. Bunkan, B.H., Bulow-Hansen, A., Houge, Hødal og Hansson (1995). Psykomotorisk behandling.