Hva er en osteopat og hva kan de behandle?

En osteopat er en terapeut som spesialiserer seg på å behandle muskel- og skjelettplager og andre helseutfordringer med en helhetlig tilnærming.

Osteopaten ser muskel- og skjelettplager i sammenheng med andre systemer i kroppen. Osteopaten ser hele kroppen som en helhet og prøver å finne samspillet mellom kroppen din, hverdagen og plager du måtte ha.

Mange får behandling fra en osteopat i forbindelse med plager i:

 • Hodet
 • Rygg, nakke og skulder
 • Albue og håndledd
 • Hofte og bekken
 • Kne, fot og ankel

Osteopaten kan hjelpe med ulike utfordringer som:

 • Skader i forbindelse med trening og idrett.
 • Akutte- og belastningsrelaterte plager.
 • Utfordringer med dårlig holdning/positur.
 • Fordøyelse.
 • Hodepine.
 • Svimmelhet.
 • Balanseplager.
 • Bekkensmerter og andre plager i forbindelse med svangerskap.
 • Funksjonelle plager hos spedbarn.
 • Andre kroniske plager og smerter.

I tillegg kan en osteopat oppsøkes ved funksjonelle mage-, tarm- og urinveisplager, fordøyelsesbesvær, halsbrann og sure oppstøt, tung pust og pustebesvær.

Samspill mellom kropp og psyke

Stress og psykiske plager kan forårsake spenninger i kroppen. Det kan føre med seg en rekke fysiske symptomer. Pasienter opplever at regelmessige behandlinger hos en osteopat kan lindre slike spenninger, som igjen bidrar til å forbedre deres mentale helse.

Hvem egner seg til å få hjelp av en osteopat?

Osteopaten kan behandle alle mennesker i alle aldre. Skulle det vise seg at det er indikasjon for andre typer sykdom, vil det henvises til medisinsk undersøkelse før behandling hos osteopat fortsetter. 

Slik foregår behandlingen

Ved første konsultasjon vil terapeut og pasient kartlegge sykdomshistorie, dine plager og/eller utfordringer, aktivitet- og bevegelsesmønster, samt livsstil.

Osteopater benyttes et bredt spekter av manuelle behandlingsteknikker: både lette og kraftige. Eksempler kan være: manipulasjonsteknikker (knekking), muskeltøyninger eller lettere teknikker for muskulatur og ledd.

I tillegg vil osteopaten gi livsstilsråd, veiledning og informasjon. Pasienter får anbefalt ulike typer trening, øvelser, endring i aktivitetsnivå på jobb og hjemme, arbeidsstilling og mye mer.

I behandlingen vektlegger osteopaten også å øke motivasjon, slik at pasient er aktivt deltagende i å ta ansvar for egen helse.

Valg av tiltak vil variere og være individualisert deg som pasient.

Trenger jeg henvisning til osteopat?

Nei. Du trenger ikke henvisning for å få behandling hos osteopat.

Er osteopat en beskyttet tittel?

Ja. Osteopat er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsetilsynet. Ny lov fra 2022 sier at det vil være forbudt å titulere seg som osteopat uten autorisasjon fra 1. mai 2023.

Hvilken utdanning har en osteopat?

Osteopater har en treårig bachelorutdannelse.

Ønsker du konsultasjon hos en osteopat? Se våre terapeuter her og ta kontakt!