Bevegelsesglede eller frivillig tvang?

Overskriftene som innviet nyhetsåret 2019 var relativt like som de foregående årene: Vektreduksjon, slanking og hvordan nå treningsmålet ditt på raskest mulig måte.

Treningsmål
En studie som fikk mye oppmerksomhet, viste til at man ikke trenger å trene for å oppnå vektreduksjon. Perfekt, tenkte sikkert mange, enklere vei til målet! Men trenger målet med fysisk aktivitet alltid å være målbart?  Hvor ble det av fokuset på gleden med bevegelse og at helsegevinsten som det medfører er en bonus? Jeg er redd slike overskrifter ikke selger like mange aviser og ikke gir like mange ”klikk” som dramatiske overskrifter.

Senere i januar ble det i noen mindre overskrifter nevnt at overvektige bør trene for å redusere deres økte risiko for alvorlige sykdommer som diabetes og hjerte- karsykdommer: Kanskje i bunn og grunn mer vesentlig enn vektreduksjon? Hver gang vi leser overskrifter som referer til forskningsstudier gjelder det å holde tungen rett i munnen og ikke blande kortene. Svært ofte sier overskriftene noe helt annet enn det studiet hadde som hovedmål å undersøke. Resultatene av dette fører til at leseren blir villedet.

Fellesskap gir glede
Jeg har mange barn og unge som kommer til meg som idrettsfysioterapeut ved LFI helse og trening. Noen få har helt klare mål, som å bli fotballproff eller komme inn på Balletthøyskolen. Selvvalgte mål skal de unge få sette seg, og voksne og fagpersoner kan få lov til å veilede de, på de unges premisser.

De aller fleste barn og unge har ikke disse målene, men de har andre gode grunner til å være fysisk aktive. Som for eksempel fellesskap! Det er ikke uten grunn at fellesskap er grunnverdi nr 2, etter idrettsglede, listet av Norges idrettsforbund. https://www.idrettsforbundet.no/tema/nifs-verdiarbeid/.

Mennesker i alle aldre bør kanskje oftere lete etter grunnverdiene til Norges idrettsforbund når vi er fysiske aktive, nemlig idrettsglede eller, som jeg liker å kalle det, bevegelsesglede!

Sist uke var det full vårstemning på Østlandet. På jobb hørte jeg tilfeldigvis to pensjonister som gledet seg til arbeidet med stiryddingen som skulle starte så snart snøen gikk. De snakket om å møte gamle kjente og var tydelig stolte av å gjøre dette sammen. Hos meg stimulerte dette ønsket om å kjenne på det verdifulle med fellesskapet som fysisk aktivitet ofte medbringer. Jeg drømte meg bort til samarbeid om stirydding; rolig turer, flytte på kvister og skyve på felte trær – bevegelse! Akkurat nå vil jeg kjenne på makspuls i bratte stigninger på løpeturen, helt alene, og den yogastillingen som får meg rolig og tilfreds. Alt til sin tid!

Hva gir deg treningsglede?
En ting vet jeg, at dersom jeg ikke hadde prøvd ut forskjellige former for aktivitet, og kjent etter hva som trigger meg, hadde jeg aldri kommet over gleden ved bevegelse.  Hva er bevegelsesgleden din?

Mitt ønske er å gi tid og rom til hver og èn til å utforsket sin egen glede ved fysisk aktivitet – og ikke at jeg, som terapeut, skal fortelle deg hva du skal gjøre. Slik blir kanskje sjansene større for at flere finner ut av hva slags aktivitet som gleder. Og kanskje blir sannsynligheten større for at man fortsetter med å være fysiske aktiv.

Jeg vil herved oppfordre deg til å prøve noe nytt og kjenne på gleden av bevegelse og fysisk aktivitet. Ikke strev etter å være “flink”, bare beveg deg – og kanskje dukker gleden opp og du erfarer at helsegevinstene som medfølger blir en bonus.

Vet dere at vi nå har gruppetreninger ved LFI Helse & trening? Kanskje er det der du kan finne din bevegelsesglede?  Hva enn ønsket ditt med bevegelse og fysisk aktivitet er, så fortell oss om det og kanskje kan vi hjelpe deg på rett vei.

Lykke til!

Jannicke Fjeldstad

Fysioterapeut med master i idrettsfysioterapi