Fremre korsbåndsskade- hva gjør jeg nå?

En litt feilslått landing i skibakken, et «popp» i kneet og påfølgende smerte og hevelse. Nå ligger du på ryggen i Volvo ‘n til faderen med isposen på kneet på vei til legevakta mens usikkerheten brer seg: Er jeg en av dem nå, de korsbånds skadde…..men hvor alvorlig er det egentlig? Røntgen bildene på legevakten og klappet på skuldra fra turnuslegen der gav heller ikke så mange svar, og fastlegen har lang ventetid. Hva gjør jeg nå?

Hva er et korsbånd?

Et raskt Google-søk på «ACL injury» gir 5,33 milioner treff som viser noe av den store fasinasjonen for fremre korsbåndsskader innen medisinen. Det fremre korsbåndet (anterior cruciate ligament eller ACL) er et av to leddbånd som ligger midt inne i kneet (mellom lår- og legg- beinet) og det som blir aller hyppigst skadet. Det fremre korsbåndet er et meget komplekst sammensatt samling av leddbånd som skal forhindre at leggbeinet sklir fremover i forhold til lårbeinet (uansett kneposisjon). Båndene er med på å «styre» hvordan kneet strekker- og bøyer- seg, og bremser rotasjon. Man kan godt si at korsbåndene fungerer som en «sikkerhetssele». Dette betyr at musklene ikke klarer å holde legg- og lår-beinene i «riktig posisjon» og kneet er i ferd med å gå «ut av stilling». Korsbåndene ligger i kryss, og har derav fått navnet sitt.

Selv om det fremre korsbåndet bare er et av de fire store leddbåndene i kneet (frem- og bakre- korsbånd, indre- og ytre- leddbånd, se bilde 2), så er det det viktigste og hvis det skades så betegnes dette som den hyppigste og alvorligste kneskaden på verdensbasis.

Er fremre korsbånd er 22-41 millimeter lang og 7-12 millimeter bredt. Det fremre korsbåndet er meget rikt på følere (eller sanse celler) som går tapt ved en avrivning, korsbåndet har vist liten evne til å lege seg selv når det er helt avrevet.

Bilde 2: viser et normal kne og et korsbåndsskadet høyre kne. Kneskålen er fjernet for å illustrere bedre hvor korsbåndene ligger.

 

Hvem skader korsbåndet sitt og hvordan?

I Norge så har vi et korsbåndsregister som registrerer alle korsbåndsoperasjonene, hvor de ble operert, hvilken teknikk og hvordan det går med dem. Det antas at det skades cirka 4000 korsbånd årlig og i 2016 så ble 1825 rekonstruert (under 50% ble operert). Korsbåndsskadene skjer i idretter med mye vridning, finter og hopp, dette er primært håndball, fotball og alpint (som er de største idrettene våre). De fleste som opereres er under 20 år. I aldersgruppen 16-20 år det en overvekt av jenter som skader korsbåndene sine (håndball og fotball).

Den vanligste skademekanismen finner man innen ikke-kontakt-skader (uten kontakt med annen spiller) i en vektbærende fintebevegelse hvor kneet er lett bøyd, faller innover (kalvbeint) og utad roterer.

Hva er symptomene på et avrevet fremre korsbånd?

Fikk du er uventet vridning eller litt rar landing og du hørte et «popp» fra kneleddet? Symptomene kan være en rask hevelse, svikt i kneet under vektbæring, problemer med å rette kneet helt ut eller å bøye det over 90 grader. Disse symptomene er ofte assosiert med en fremre korsbåndsskade.

Det er heller ikke uvanlig med skader på andre strukturer i kneet som for eksempel ligamenter, menisk, brusk og bein. Disse skadene kan komplisere behandlingsforløpet og man bør ta MR-bilder for å kartlegge disse. Det er anbefalt å konsultere en kne-spesialist, fortrinnsvis en ortoped, for å kartlegge skadeomfanget innen kort tid etter skaden.

Rehabiliteringen starter så raskt det lar seg gjøre!

Ortoped og MR-bilder avgjør skadeomfanget. Rehabiliteringen bør starte opp så tidlig som mulig (med noe få unntak ved tilleggsskader). Du bør ta kontakt med en fysioterapeut eller idrettsfysioterapeut med interesse for knær for å få et strukturert rehabiliterings opplegg tilpasset dine behov. Formålet med rehabiliteringen bør være å minske smerter og hevelse, få tilbake normal bevegelighet i kneleddet og bremse tapet av muskelkraften (spesielt fremre lårmuskel), bedre kne funksjon under vektbæring og normalisere gangmønsteret.

LFI Helse & Trening har kompetent personell og meget gode fasiliteter sentralt i Lillestrøm til å drive med rehabilitering av knær. Du vil bli tatt godt imot av våre medarbeidere!

 

Denne artikkelen er skrevet ved hjelp fra disse lenkene under:

  1. http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/helse/fagstoff/idrettsskader_hos_barn_og_unge/page8487.html
  2. http://skadefri.no/kroppsdeler/kne/Kneskader/
  3. https://www.kvalitetsregistre.no/registers/527/resultater/920
  4. https://www.physio-pedia.com/Anterior_Cruciate_Ligament_(ACL)_Injury#cite_note-12

 

 

Mvh

Johann Lundin-Knutsen

Daglig leder

Spesialist i Idrettsfysioterapi, MSc

johann@lfi