Meniskskade – bør jeg operere kneet?

Stakkars meg tenker du sikkert når du har fått påvist en meniskskade og det er lange operasjonskøer på sykehusene. Frustrasjonen øker sikkert også når du sitter der med isposen på kneet og Google-søket ditt viser at det er minst 12 ukers ventet tid for å få tatt MR.

Bruk dette til din fordel- fordi de fleste meniskskade (ne) skal allikevel rehabiliteres med aktive øvelser hos en dyktig fysioterapeut (1). Pengene til haste-MR-bildene burde kanskje ha forblitt i feriekassa di, for disse har ofte lav nytteverdi (med noen unntak).

Vi skal ikke mange årene tilbake i tid før det var en meget utbredt holdning hos ortopeder og fastleger om at operasjon var den beste løsningen når meniskene ble skadet. I dag så har man mer og mer blitt klar over konsekvensene av å fjerne menisker, og slitasje-skadene dette medfører (2, 3).

LFI Helse & Trening har liten ventetid, dyktige idrettsfysioterapeuter og fantastiske lokaler for rehabilitering sentralt i Lillestrøm.

Hva er menisker og hvorfor trenger jeg dem?

Vi har to halvmåneformede menisker (indre og ytre), laget av fiberbrusk som danner et fantastisk økosystem ved å øke kontaktflaten (4x) for å minske trykket og slitasjen på bruskflatene i kneet. En menisk fungerer som en støtdemper og stabilisator, men hvis den skades så endres trykkforholdene dramatisk og slitasje oppstår (4).

Meniskene er festet til leggbeinet og de må bevege seg under aktivitet. Den indre menisken en størst, best forankret og minst mobil, noe som har fører til at 3 av 4 menisk skader oppstår her (3, 5). Den ytre menisken er mest mobil, har løsere forankring og er vanskelige å rehabilitere (6).

Den ytre 1/3 av menisken (fra sentrum) kalles «rød sone», fordi den inneholder blodårer og har dermed bedre gro-potensiale ved meniskskader.

Bilde 2 høyre kne sett fra utsiden: Bestanddelene i et kne med ytre menisken mellom lår- og legg- beinet.

Ulike typer meniskskader

De akutte og dramatiske mensikskade (ne) er ofte forbundet med idrett og oppstår ved kraftfulle retningsendringer med vridning på et vektbærende kne. De kronisk relaterte skadene kan skje hos middelaldrende pasienter ofte ved minimale vridninger og stress og skyldes alder og slitasje.

Meniskskadene klassifiseres etter om de er delvise eller komplekse, ut ifra lokalisasjon (fremme, bake, innside og utside), traumatiske eller degenerative, horisontale, radiale eller vertikale eller etter utformingen til skaden (7).

Risikofaktorer er ofte forbundet med varig bruk i ugunstige stillinger (for eksempel håndverkere) eller idretter med mye vridning og krefter i dens egenart (fotball, basket, håndball etc) eller tidligere menisk skader.

Er det ingen meniskskader som opereres lenger?

Jo, noen meniskskader bør opereres, de kan gi låsinger, smerter eller fordi de har et mindre rehabiliteringspotensiale.

En «bøttehank» – skade (se bilde 3 «Bucket handle tear»), kjennetegnes ved at menisken revner langsgående (vertikalt) nærmere yttergrensen, noen rester må fjernes (ektomi) men resten kan ofte sys på plass nær den gode gro- sona. Best resultat oppnås hos de yngre pasientene i de første 8 ukene eller hvis pasienten har store problemer med å få rettet ut kneet (mer enn 10 grader) innen få dager (10).

En ruptur i roten til menisken (ofte over 40 års alderen) oppstår gjerne ved mye bøy i kneet, gir en følelse av ustabilitet, med eller uten smerter (i knehasen) og har somregel en langvarig hevelse (8).

Bilde 4 viser: deler av kneleddet sett ovenfra. Meniskene er farget grønne. Meniskrøttene er de hvite som forankrer meniskene til beinet. Nr1 og 2 viser den bakre indre meniskroten (9).

Meniskskader hvor aktiv rehabilitering ikke fører frem.

Hvis en akutt mekanisk låsing av kneet oppstår så bør en kirurgisk vurdering foretas.

Et studie viser at en delvis fjerning (meniskektomi) av den indre menisken så hadde pasientene en 6 ganger større sannsynlighet for å komme tilbake til idrett (fotball) enn de ytre menisk skadene, og de ytre meniskskadene opplevde 7-9 ganger hyppigere komplikasjoner i etterkant (6).

Symptomer som kan tyde på en meniskskade

Akutt innsettende smerter på innsiden eller utsiden under en kraftfull vridning. Nedsatt evne til å strekke kneleddet eller en mekanisk låsing. En følelse av ustabilitet under vektbæring eller tap av kraft på forsiden av låret (M. quadriceps). Vanlig med hevelse i leddet og evt. leddlyder eller følelsen av at «noe beveger seg» i leddet. Andre menisklidelser kan ha langt mindre symptomer.

Jeg har fått en kneskade, hva er det beste jeg kan gjøre for kneet mitt nå?

Du bør konsultere en fysioterapeut eller en annen god kliniker som har interesse for knær og har et stort volum av slike pasienter. Under konsultasjonen så vil dere sammen gå grundig gjennom sykehistorien og en klinisk undersøkelse som har til hensikt å kartlegge omfanget av kneskaden din. På dette grunnlaget så lages det i felleskap enten en rehabiliteringsplan eller så henviser vi pasienten videre. Noen ganger så kan tilleggsundersøkelser som MR etc. være på sin plass, men hovedregelen er at dette ikke er nødvendig.

Det er flere av idrettsfysioterapeutene ved LFI Helse & Trening i Lillestrøm som har lang erfaring med å rehabilitere meniskskader. I de tilfellene hvor vi må henvise videre så har vi et stort kontaktnett å spille på slik at vi på best mulig måte ivaretar pasientene.

LFI Helse & Trening ønsker og legge til rette for pasientene og vi har nettopp re-lansert klinikken vår i en rykende fersk utgave med fantastiske muligheter for et aktivt rehabiliteringsforløp. Du er i gode hender her hos oss!

Velkommen.

Mvh

Johann Lundin-Knutsen

Fysioterapeut

Daglig Leder

johann@lfi.no

  1. Raine Sihvonen, et al 2013: Arthroscopic Partial Meniscectomy versus Sham Surgery for a Degenerative Meniscal Tear
  2. Intervju med bl a Lars Engebretsen gjengitt i Dagens Medisin, 10.01.14
  3. Store Norske Leksikon (https://sml.snl.no/menisk)
  4. Anderson BC. Office Orthopedics for Primary Care: Diagnosis and Treatment, 2nd ed, WB Saunders, Philadelphia 1999.
  5. Retningslinjer og behandlingsrutiner, Ortopedisk avdeling, Aker Universitetssykehus HF, 2002.
  6. Nawabi, D H, AJSM Vol 42, Issue 9, 2014 «Return to Play After Lateral Meniscectomy Compared With Medial Meniscectomy in Elite Professional Soccer Players»
  7. Binfield PM, Maffulli N, King JB  Patterns of meniscal tears associated with anterior cruciate ligament lesions in athletes, 1993;24(8):557.
  8. Bhatia, S, AJSM Vol 42, Issue 12, 2014 «Meniscal root tears. Significance, Diagnosis and Treatment»
  9. https://mo-journal.com/posts/medial-meniscus-posterior-root-tears-730
  10. Kompendium «e-læring medisinske fakultetet UIO»