Stress- hva skjer i kroppen vår?

Vi har vel alle kjent på en plutselig økning av hjertefrekvensen og blodet “bruse” i årene i en stressende situasjon. I denne bloggen så prøver jeg å forklare litt av mystikken bak det hele.

 

Stressreaksjoner

Stress kan defineres som en tilstand av økt psykologisk, fysiologisk og atferdsmessig beredskap, det vil si kroppens alarmreaksjon. Sinns inntrykkene ved stresseksponering bearbeides i hjernen, og hjernens tolkning og mestring (coping) av situasjonen ligger til grunn for de fysiologiske stressreaksjonene som følger. Den fysiologiske stressreaksjonen som utløses, er kroppens måte å reagere på og kan betraktes som en overlevelsesreaksjon.

Stresshormoner frigjøres for blant annet å mobilisere energi for å kunne takle påkjenningen, og deretter aktiveres det flere systemer som gjenoppretter balansen. Den fysiologiske stressreaksjonen er dermed en helt normal reaksjon som er nødvendig for at kroppen skal kunne handle og reagere adekvat ved trusler og utfordringer.

 

Kroppen vår har to aktiveringsveier når den eksponeres for en stressende stimulus

Rask reaksjon «fight and flight» Det er formidlet av to akser som aktiveres samtidig:
Sympatisk-neural aksen («nerver»)
Sympatisk-adrenal aksen (noradrenalin som nevrotransmittersubstans, og adrenalin som hormon)

Sakte reaksjon (adaptasjon):
Hypofyse–hypotalamus–binyre-aksen (“hormonell”)
Bruker en hormon som heter kortisol

 

Effekter av adrenalin og noradrenalin:
Det fungerer som et «katastrofehormon», som gjør organismen klar til hurtig og voldsom innsats
Økning i hjertefrekvens, og hjerteutgang
Åpning av hjertets blodårer (koronarårene) og årene i arbeidende muskler
Det får i alminnelighet blodårene til å trekke seg sammen, særlig i huden og i bukhulens organer
Økt våkenhetsnivå
Det virker avslappende på den glatte muskulaturen i fordøyelseskanalen og i lungene (og dermed utvides bronkiene)
Miltkontraksjon
Økt svette
Redusert vannlating
Redusere produksjonen av fordøyelsesenzymer

 

Effekter av Kortisol:
Økning av blodtrykk
Økning av blodsukkeret økes ved at de bryter ned glykogen og ved å øke nydannelsen av glukose
Fører til økt nedbryting av fett i fettceller
Redusere immunologiske responser
Hemmer produksjonen av benvev og bindevevsdannelsen
Øker utskillelsen av kalsium gjennom nyrene
Det har en nedbrytende (katabol) effekt på skjelettmuskulaturen (osteoporose)

 

Kan stresseksponering føre til sykdom?
Risikoen for at stresseksponering kan føre til sykdom oppstår først hvis belastningen blir langvarig og påkjenningen så stor at systemet ikke får den restitusjonen som alle kroppslige systemer trenger for å kunne fungere normalt. Mangelen på restitusjon, ofte i form av søvnmangel, kan føre til muskelsmerter, uspesifikke helseplager og øke mulighetene for organisk sykdom.

 

Hvilken behandlingsformen finnes på LFI som kan hjelpe å redusere bivirkninger av stress?

Regelmessig trening har bevist effekt på flere sykdomstilstander der stress diskuteres som en av mange medvirkende årsaker. Eksempler på dette er hjerte- og kar- sykdommer, diabetes, depresjon og smerte. De fleste forskningsstudier som er foretatt av pasienter med depresjon, tretthet og muskelsmerter, viser at fysisk aktivitet har positiv effekt. Vi kan som fysioterapeuter lage en tilpasset behandling- og trenings- plan og følge deg opp gjennom prosessen.

Kognitiv terapi er også en behandlingsformen vi tilbyr. Det retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Det gjøres ved å kartlegge av vanskelige situasjoner, utforme av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforske og eventuelt endre av negative tankemønstre, stimulere til økt sosial kontakt og forebygge av tilbakefall.

Osteopati er også en behandlingsformen som kan brukes. Osteopaten er spesielt interessert i å finne sammenhengen til pasientens smerter, og behandle blant annet muskler og ledd, bindevevsnettverket og indreorganer i kroppen. Osteopati legger derfor vekt på å behandle hele mennesket. Grunnprinsippet i osteopati er at bevegelsesapparatet, sirkulasjonen og nervesystemet danner en dynamisk helhet, og behandling med osteopati skal bidra til å normalisere eventuelle bevegelses- og funksjonsforstyrrelser. Selve formålet med osteopati er å fjerne ubalanser i kroppen og øke dynamikken, som videre skal aktivere menneskets egne helbredende evner.

 

Mvh

Andrea Rica

Fysioterapeut & Osteopat

LFI Helse & Trening

 

Denne artikkelen er skrevet ved hjelp fra disse lenkene under:
https://helsedirektoratet.no/Documents/Publikasjonsvedlegg/IS-1592-aktivitetshandboken-kapittel-46-stress.pdf
https://sml.snl.no/.search?utf8=✓&query=kortisol

For utdyping:
http://fysioterapeuten-eblad.no/dm/fysioterapeuten-7-17/files/assets/common/downloads/page0043.pdf
På nett: kognitiv.no/kognitiv-terapi/
På nett: osteopati.org/hva-er-osteopati/behandling/