Tren utholdenhet – forebygg demens!

Vi vet at god utholdenhet gir oss en rekke helsegevinster. Det styrker hjertet, lungene, gir økt overskudd og kan bidra til å forebygge et betydelig antall sykdommer.

Tidligere denne måneden ble det publisert en ny stor studie som viser at god kondisjon også kan gjøre oss bedre rustet mot demens. Nå har vi altså enda en grunn til å få opp dampen og blodpumpa!

Studien

Forskere ved NTNU har undersøkt helse- og treningsdata fra omkring 30000 deltakere. Informasjonen er samlet inn for over 30 år siden. På dette tidspunktet hadde ingen av deltakerne demens, men omkring 1000 av disse fikk sykdommen senere i livet. Forskerne har gått tilbake og sett på hvordan kondisjonen var før demensutviklingen ved hjelp av en spesiell beregningsmetode (Atefe mfl. 2019).

Konklusjonen er at de som opprettholdt eller forbedret kondisjonen over tid, reduserte risikoen for å få demens. Dette gjelder særlig i 40-60 årene. Som ved mange studier, kan man ikke si helt sikkert hva som er årsak eller virkning, men funnene gir oss uansett en svært god grunn til å komme i gang med treningen. Og i følge forskerne er det aldri for sent å begynne (Atefe mfl. 2019).

Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse på organiske sykdommer i hjernen som vanligvis opptrer i høy alder. Vanlige symptomer kan være hukommelsessvikt, svekket orienteringsevne eller intellektuell svikt. Språket endres og daglige gjøremål blir vanskeligere. Dette vil variere avhengig av hvilken hjernesykdom som fører til demens. Alzheimers sykdom er den vanligste.


Hvordan kan god kondisjon påvirke hjernen?

Det er kjent at hjertehelsen påvirkes positivt av kondisjonstrening. Videre vil et sterkt hjerte ha betydning for utvikling av andre sykdommer, også demens. Det er mye som spiller inn her, og en endelig forståelse rundt dette er ikke fullt utforsket. I alle fall vil trening øke blodgjennomstrømmingen til hjernen, og ha gunstig effekt på blodkarene i hjernen. Trening vil sannsynligvis frigjøre verdifulle stoffer i blodet, som igjen har en gunstig påvirkning på hjernen.

Hvordan trene utholdenhet?

Utholdenhet kan defineres som ”organismens evne til å arbeide med relativt høy intensitet over lengre tid” (Gjerset mfl. 2001). Begrensningene vil i hovedsak omfatte tilgang på energi og oksygen. Når man trener utholdenhet, ønsker man altså å påvirke det maksimale oksygenopptaket i kroppen. Dette bestemmes av tre hovedfaktorer: organismens transportkapasitet (hjerte- og lungefunksjon), kroppssammensetning og muskulaturens evne til å ta opp og forbruke oksygen.

Enkelt sagt betyr det at man må bruke store muskelgrupper i en dynamisk bevegelsesform (da vil hjertets pumpekapasistet trenes). Eksempler kan være å gå raskt i motbakke, jogge, sykle eller gå på ski. En fordeling av lett og hard utholdenhetstrening vil kunne gi best resultater. Dette betyr at man bør inkludere både langkjøring og intervalltrening. Videre vil treningens intensitet være helt avgjørende for effekten som oppnås. Med økende intensitet, kan treningstiden reduseres. Poenget er at man skal bli ordentlig andpusten. Her tror jeg mange har mye å gå på! Hva eller hvor mye som må til, vil så klart være avhengig av treningsbakgrunn og utgangspunkt.

Ta kontakt med oss på LFI Helse & Trening dersom du har spørsmål om kondisjonstrening eller annet.
Lykke til!

Andrea Hovind Kolstad
Fysioterapeut
ahk@lfi.no

Teksten er basert på disse kildene:

  1. Atefe, R. T., Javaid, N., Zisko, N., Skjellegrind, H. S., Bosnes, I., Bergh, S., Stensvold, D., Selbæk, G. & Wisløff, U. (2019). Temporal changes in cardiorespiratory fitness and risk of dementia incidence and mortality: a population-based prospective cohort study. The lancet
  2. https://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/God-kondisjon-minsker-risikoen-for-demens
  3. https://www.nrk.no/viten/forbedret-kondisjon-midt-i-livet-reduserer-risiko-for-demens-1.14676310
  4. https://nasjonalforeningen.no/demens/
  5. https://sml.snl.no/demens
  6. Østerås, H. & Stensdotter, A. K. (2011). Medisinsk treningslære. Gyldendal Norsk Forlag: Oslo
  7. Gjerset, A., Haugem, K & Holmstad, P. (2001). Idrettens treningslære. Universitetsforlaget: Oslo