Kan aldring av kroppen utsettes med trening?

Vi lever lenger i dag enn vi gjorde for 10 år siden og levealderen fortsetter å stige (ssb 2014). For de fleste er det ikke nok ”bare” å leve lenger, men veldig mange ønsker å utsette kroppens aldring.

Den økende levealderen fører til at eldre utgjør en stadig større del av vår befolkning.  At hver og en tar ansvar for sin egen aldring er ikke bare viktig for den enkelte, men også for at samfunnet vårt skal fortsette å være bærekraftig.

Når vi blir eldre kan svekket muskulatur få fatale følger. Det kan blant annet bidra til økt risiko for fall, redusert evne til å daglige gjøremål, samt at det å føle seg svak kan påvirke selvfølelsen.

Ukentlig får jeg spørsmål fra pasienter om den naturlige utviklingen til muskulaturen svekkes når man blir eldre. Svaret er “Ja” dersom du er inaktiv. Studier har vist at dersom man er inaktiv fra 40-50 års alder, reduseres muskelmassen med 8% per tiår. Når vi passerer 75 år akselererer kurven og studier har vist at inaktive mister mer enn 15 % muskelmasse per tiår (Janssen 2000).

Den gode nyheten er at nyere forskning viser at muskulaturen ikke automatisk reduseres med alder, men heller ved at muskulaturen ikke blir tilstrekkelig aktivert. Dette bør være god motivasjon for alle som ønsker å utsette aldringen.

Bilde nedenfor ble jeg minnet på av våre på kollegaer på Nimi som i forrige uke henviste til studien av Wroblewsk 2011.

På bildet til venstre ser vi hvordan fettet dominerer i muskulaturen til en mann på 74 år som er inaktiv. På bildet til høyre ser vi muskulaturen til en aktiv mann på 70 som driver variert trening.

For eldre som av forskjellige grunner allerede har svekket muskulatur har vi også gode nyheter. Vi har de siste ti årene flere studier som viser at det er mulig å øke muskelmassen fra 50 til 200 prosent selv om man er godt over 70 år ( Vikberg, 2018).

Om du trenger hjelp til å ta tak i dette, har vi på LFI Helse&Trening fysioterapeuter og personlige trenere som er gode på veiledet trening innen rehabilitering, forbyggende trening og  prestasjonsfremmende trening.  

Brems utviklingen av alderdomstegn – start å trene i dag!

Jannicke Fjeldstad
Fysioterapeut
Spesialist i idrettsfysioterapi
jannicke@lfi.no

Kilder:
1. Janssen I, Heymsfield SB, Wang ZM, Ross R. Skeletal muscle mass and distribution in 468 men and women aged 18-88 yr. J Appl Physol. 2000;89(1):81–88.
2. Sanna Vikberg m.fl: “Effects of Resistance Training on Functional Strength and Muscle Mass in 70-Year-Old Individuals With Pre-sarcopenia: A Randomized Controlled Trial” JAMDA, 2018.
3. Wroblewski AP, et al. Chronic exercise preserves lean muscle mass in masters athletes. Phys Sportsmed. 2011
4. https://www.ssb.no/natur-og-miljo/barekraft/forventet-levealder-ved-fodselen