Driftstilskudd og håndtering av ventelister: En veiledning for pasienter

Her gir vi deg mer informasjon om driftstilskudd, tanken bak ordningen, og hvordan ventelister håndteres. 

Vi vil avklare begreper, som driftstilskudd, avtale med det offentlige og Helfo. Vi vil også se nærmere på hensikten med ordningen som gjorde det mulig å oppsøke fysioterapeut uten henvisning.

Videre vil vi diskutere utfordringer knyttet til ventelister og gi informasjon om tiltak som gjøres for å håndtere situasjonen. La oss begynne!

Hva er driftstilskudd?

Driftstilskudd er en ordning som gir fysioterapeuter muligheten til å inngå avtaler med det offentlige. Dette betyr at fysioterapeuter med driftstilskudd kan behandle pasienter og få refusjon fra Helfo (Helseøkonomiforvaltningen).

Refusjonen sikrer at en del av behandlingskostnadene blir dekket av det offentlige, og pasientene kun betaler en egenandel.

Hva er forskjellen på driftstilskudd, avtale med det offentlige og avtale med Helfo?

Driftstilskudd, avtale med det offentlige og avtale med Helfo er begreper som brukes om hverandre og betyr i utgangspunktet det samme. 

Når en fysioterapeut har driftstilskudd eller avtale med det offentlige, betyr det at de kan tilby behandling som er refusjonsberettiget fra Helfo. 

Ikke lenger nødvendig med henvisning

Fra og med 1. januar 2018 ble det ikke lenger nødvendig med henvisning fra lege for å få behandling hos en fysioterapeut. 

Hensikten med denne ordningen var å gjøre det enklere og raskere for pasienter å få tilgang til nødvendig fysioterapi. Ved å fjerne kravet om henvisning, ble det enklere for pasientene å ta direkte kontakt med en fysioterapeut og få den behandlingen de trengte så raskt som mulig.

Utfordringer med ventelister

Mange pasienter opplever utfordringer knyttet til ventelister for behandling med driftstilskudd hos fysioterapeuter. Dette kan være svært frustrerende. En av hovedårsakene til denne situasjonen er at økningen av antall innbyggere og opprettelsen av flere hjemler har vært i utakt. Resultatet er lange ventelister.

Håndtering av ventelister og prioritering

For å håndtere ventelister, har mange klinikker blitt oppfordret til å følge en prioriteringsnøkkel: Den rangerer ulike diagnoser og pasientgrupper basert på behov og alvorlighetsgrad.

Den faglige vurderingen til fysioterapeuten veier tungt, og hensikten med prioriteringsnøkkelen er å sikre at de som trenger behandling mest, får det først.

Tiltak for å håndtere ventelister

Selv om ventelister kan være utfordrende, jobber fysioterapeuter og myndigheter kontinuerlig med å finne løsninger. Tiltak som opprettelse av flere hjemler, bedre ressursallokering og samarbeid mellom ulike aktører i helsevesenet, blir iverksatt for å redusere ventetider og forbedre tilgjengeligheten av driftstilskudd.

Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å redusere ventetider og forbedre tilgjengeligheten av driftstilskudd.

Oppsummering

  • Driftstilskudd gir pasienter muligheten til å få tilgang til behandling hos fysioterapeuter som har avtale med det offentlige og Helfo.
  • Fra 1. januar 2018 er det ikke lenger nødvendig med henvisning fra lege for å få behandling hos en fysioterapeut. Dessverre kan utfordringer knyttet til ventelister oppstå på grunn av ubalanse mellom antall innbyggere og opprettelsen av hjemler.
  • Prioriteringsnøkkelen brukes for å håndtere ventelister og sikre at de som trenger behandling mest, får det først.

Ta kontakt med LFI Helse og Trening ved spørsmål

Vi forstår at ventetiden kan være frustrerende, og vi er her for å hjelpe deg. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om ventetiden ved vår klinikk og eventuelle alternative løsninger som kan være tilgjengelige.

Vårt mål er å sikre at du får den nødvendige behandlingen du trenger på best mulig måte, til tross for eventuelle ventetider.