Ingrid Sandnes Rønning

Psykomotorisk fysioterapeut

Ingrid Sandnes Rønning

Utdanning:
2014: Personlig trener
2013: Kostholdsveileder
2016: BSc Fysioterapi, Høgskolen i Oslo og Akershus
2020: MSc Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, Universitet i Tromsø
2021: Sensorimotorisk psykoterapi, Modum Bad
2022: Mindfulness, NTNU  

Erfaring:
Jobbet som fysioterapeut siden 2016.

Interessefelt:
Psykomotorisk fysioterapi tar utgangspunkt i sammenhengen mellom tanker, følelser, livserfaringer og kroppslige symptomer. Traumatiske hendelser, vonde livserfaringer og langvarige belastninger påvirker kroppen, tanker, adferd og følelser. Vonde opplevelser kan sette spor i kroppen og gi utslag i økt anspenthet og over tid kunne gi symptomer som hodepine, svimmelhet, muskelsmerter, synsforstyrrelser, øresus, utmattelse, mage/tarmproblemer, hjernetåke, etc. Kunnskapsoverføring og hjelp til selvhjelp.

Ingrid har kommunal driftsavtale.