Osteopati

Osteopater tar utgangspunkter i den biopsykososiale modellen, der de vurderer trivsel som mer enn fraværet av sykdom, og inkluderer smerter og muskelskjelettplager. Målet deres er å forbedre pasientens evne til egenhelbredelse. Behandlingen, tilpasset alle aldre, er trygg og tilpasset den enkelte. Sammen etablerer osteopater og pasienter behandlingsplaner, avklarer forventninger og deler ansvar. En nøye sykehistorie samles inn gjennom samtaler, inkludert spørsmål om tidligere plager, sykdommer, stress og lignende faktorer. Videre utfører osteopater grundige kliniske ortopediske og nevrologiske undersøkelser i samsvar med nasjonale og internasjonale retningslinjer. Ved mistanke om underliggende tilstander gjør de nødvendige henvisninger. Ved hjelp av osteopatiske modeller undersøkes hele kroppen, inkludert muskelskjelettsystemet og sirkulasjonssystemet, for å identifisere mulige sammenhenger med pasientens plager.

 

Kilde: osteopati.org