Kognitiv terapi i Lillestrøm

Hva er en kognitiv terapi?

Kognitiv terapi, eller kognitiv atferdsterapi (CBT), er en evidensbasert tilnærming innen psykoterapi som har vist seg å være svært effektiv for å behandle en rekke psykiske utfordringer. Den fokuserer på å identifisere og endre negative tanker, følelser og atferdsmønstre.

Identifisere negative tankemønstre

Vi jobber sammen for å identifisere negative tankemønstre og atferd som kan bidra til psykiske helseutfordringer. Deretter utforsker vi alternative måter å tenke og handle på. Behandlingen kan innebære en rekke teknikker, inkludert kognitiv omstrukturering, atferdsaktiviteter, avspenningsteknikker og eksponeringsterapi.

Kartlegging og endring av tankemønstre

Behandlingen starter med en grundig utredning der terapeuten vil få en dypere forståelse av dine behov, mål og situasjoner som kan stå sentralt i dine utfordringer. Deretter finner vi aktiviteter som bygger selvtillit og selvfølelse, som kan bidra til endring av negative tankemønstre, stimulere til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall.

Hvem er behandler?

Flere av våre terapeuter har spesialisert utdanning og har lang erfaring innen kognitiv terapi.

Få rask og god hjelp på vår klinikk

På vår klinikk i Lillestrøm tilbyr vi kognitiv terapi. Vi vil se dine individuelle behov og tilpasse behandlingen til deg.

Hva kan kognitiv terapi hjelpe mot?

I kognitiv terapi arbeider vi målrettet og strukturert med vanskene du opplever. Typiske situasjoner kan være:

  • Depressive tanker.
  • Redusere angstsymptomer.
  • Forbedre søvnkvalitet.
  • Bedre mat- og treningsvaner.