behandling

behandling

LFI Helse og trening tilbyr en rekke forskjellige behandlingsformer til våre pasienter. Her kan du lære litt mer om hvert område, og hva forskjellene mellom dem er.

Når kroppen ikke fungerer som den skal blir man ofte møtt med en mengde faguttrykk som man ikke har noe forhold til og som kan skape usikkerhet. Det er viktig for oss på LFI | Helse&Trening å ha god og tydelig kommunikasjon med våre pasienter og vi har alltid et innledende møte der vi vurderer hvilken behandlingsform vi tenker er best egnet for deg.

Her kan du lese litt om de forskjellige tilbudene vi har:

Fysioterapi

Fysioterapi er et selvstendig teoretisk og praktisk helsefag. Offentlig autorisasjon er nødvendig for å kunne arbeide som fysioterapeut.

Funksjonell trening

Funksjonell trening er et vidt begrep med mange definisjoner. Kort sagt innebærer det at man trener mer enn én muskel og at man mest mulig etterkommer de krav en daglig aktivitet eller en bestemt idrett stiller.

Osteopati

I lys av den biopsykososiale modellen undersøker og behandler osteopaten med utgangspunkt i at god helse ikke bare er fravær av sykdom, men også smerter og funksjonsplager i muskel-og skjelettsystemet.

Idrettsfysioterapi

Ved LFI har flere av fysioterapeutene videreutdanning i idrettsfysioterapi på masternivå/godkjent spesialist i idrettsfysioterapi. Under fanen Behandlere finner du oversikt over hvilke terapeuter som har idrettsfysioterapi som sitt spesialfelt.

Kognitiv terapi

Fysioterapi hverdagen gjennomgår store forandringer og kognitiv terapi får en stadig større rolle i behandlingen. Nyere forskning viser at kognitiv terapi har god effekt som behandling for langvarige smerter.

Manuellterapi

Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettsystemet. De undersøker, vurderer og behandler plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner.

Smerteundervisning

Smerteundervisning tar for seg de fysiologiske endringene som skjer i det sentrale og perifere nervesystemet når vi opplever smerte, enten akutt eller langvarig.

Trykkbølge

LFI  Helse og Trening tilbyr også trykkbølgebehandling. Trykkbølge er en effektiv metode for behandling av smerter fra kroniske senelidelser. Les mer om trykkbølgebehandling her.