Jannicke Fjeldstad

Fysioterapeut, spesialist i idrettsfysioterapi

Jannicke Fjeldstad

Interessefelt: Muskel- og skjelettlidelser, rehabilitering, ortopedi, idrettsskader, barnefysioterapi. Er en del av ett forskningsstudie på Achilles, i samarbeid med A-Hus og Oslo universitetssykehus.

Utdanning:
2003: BSc Fysioterapi.
2017: MSc Idrettsfysioterapi.

Kurs: Funksjonell trening. Slyngetrening. Barnefysioterapi. Spesialkompetanse i ortopedisk fysioterapi.

Erfaring: Har bred idrettsfaglig kompetanse fra bla Statens balletthøyskole og håndballandslag. Har også tidligere jobbet som fysioterapeut ved Sunnaas Sykehus. Har jobbet som privatpraktiserende fysioterapeut siden 2004.

Tlf: 95171349