Andrea Hovind Kolstad

Fysioterapeut

Andrea Hovind Kolstad

Interessefelt:Muskel- og skjelettplager, aktiv rehabilitering og funksjonsfremmende trening, forebygging, akutt- og langvarig smerteproblematikk

Andrea ønsker at pasienten skal føle seg sett og ivaretatt, samt oppleve mestring tilpasset eget funksjonsnivå og egne mål.

Utdanning:
2014: BSc Fysioterapi, Høgskolen i Sør-Trøndelag.
2018: Videreutdanning i Fysioterapi for eldre ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Kurs: Redcord slyngebehandling, AktivA artrosekurs, triggerpunktsbehandling med nåler, skulderrehabilitering, idrettsfysioterapi, medisinsk treningsterapi, rehabilitering etter protesekirurgi.

Erfaring: Tidligere jobbet på ortopedisk avd. ved Ålesund sykehus, samt i kommunehelsetjenesten. Siden 2015 jobbet som privatpraktiserende fysioterapeut.

Tlf: 95181941