Randi Bakkegard Kvamme

Fysioterapeut og ostopat

Lars Nilsen Rønningen

Interesseområder
Opptrening etter operasjon, svimmelhet og balanse, mestringsstrategier og kognitiv terapi.

Utdanning
  • 2006: Fysioterapi, Høyskolen i Oslo
  • 2015: Osteopati, Høyskolen i Kristiania
  • 2018: Kognitiv terapi, NFKT

Erfaring

Lars har i hovedsak jobbet på institutt og vektlegger en helhetlig tilnærming til pasientene. Som fysioterapeut, osteopat og kognitiv terapeut legger han stor vekt på grundige kliniske undersøkelser, men også på å forstå hvordan pasienten forholder seg til sine plager og lidelser.

Lars har en helhetlig tilnærming til pasientbehandling, med fokus på både kliniske undersøkelser og pasientens forhold til sine plager. Behandlingene varierer fra undervisning og aktive mestringsstrategier til behandling på benk.