Johann Lundin-Knutsen

Fysioterapeut, spesialist i idrettsfysioterapi

Johann Lundin-Knutsen

Johann jobber med diagnostikk og behandling av smerter, og redusert funksjon i muskel- og skjelett- apparatet. Han bruker mekanikken som utgangspunkt for å få et innblikk i begrensninger og muligheter du måtte ha.

Utdanning:
BSc Fysioterapi
MSc Idrettsfysioterapi

Erfaring: Knær, føtter og skuldrer appellerer mest til Johann faglig, og her føler han seg på sitt sterkeste. Har siden 1997 opparbeidet allsidig klinisk erfaring både fra privat praksis og den kommunale helsetjenesten. Johann har bred idrettsfaglig erfaring fra diverse landslag, breddeidrett og Olympiatoppens Next Generation-gruppe.

En aktivitetsbasert tilnærming understøttet av gode kliniske valg er viktig for han, de andre fysioterapeutiske tiltakene bør støtte opp rundt dette.

Tiltak: Gruppetrening, bassengtrening, trykkbølgebehandling, mobilisering

Telefon

906 91 974