Funksjonell trening

Funksjonell trening er et vidt begrep med mange definisjoner. Kort sagt innebærer det at man trener mer enn én muskel og at man mest mulig etterkommer de krav en daglig aktivitet eller en bestemt idrett stiller. Målet med denne treningen er å utvikle styrke og funksjonalitet i bevegelsene. Funksjonell trening bidrar til økt styrke i hverdagen, noe som avlaster kroppen enten du jobber sittende på et kontor, eller bærer tunge handleposer fra butikken. Slynger eller GymBall er eksempler på verktøy som kan være effektive ved funksjonell trening. Bruk av disse verktøyene gjør at vi utfordres på koordinasjon, balanse, styrke og bevegelighet, og kan også hjelpe oss til å utføre treningen i avlastede posisjoner. Studier viser at hjernen begrenser signalstrømmen til enkelte muskler ved smerte og/eller inaktivitet. Dette kan nedsette samspillet mellom muskelgruppene og tvinge andre muskler til å jobbe ”overtid”. Dette kan igjen medføre stivhet, smerter og nedsatt funksjon.