Vi er åpne igjen fra 15. juni! Vi ønsker alle velkommen tilbake på trening. Har du spørsmål eller bekymringer om smittevern på trening har vi skrevet litt utfyllende informasjon på bloggen vår

Smerteundervisning tar for seg de fysiologiske endringene som skjer i det sentrale og perifere nervesystemet når vi opplever smerte, enten akutt eller langvarig.

Hvilken funksjon har smerte? Hvorfor vedvarer av og til smerten utover forventet tilhelingstid i vevet? Hvorfor endrer smerten seg fra en dag til en annen? Slike spørsmål kan vi besvare ved hjelp av kunnskap om moderne smerte-/nevrovitenskap.

Studier har vist at økt smerteforståelse i form av 30 minutter en-til-en smertefysiologi-undervisning, reduserer negativ grubling rundt egen tilstand for pasienter med langvarige smerter og tretthetstilstander. Ved å forstå noen grunnleggende prinsipper om smerte, kan man bli tryggere, ta mer ansvar for egen tilstand og få en økt forståelse for hvorfor bevegelse og aktivitet spiller en viktig rolle på veien mot bedring/mestring.

Om du ønsker litt mer info om dette allerede nå, kan du ta «mini-kurset» på følgende link: www.retrainpain.org (klikk på norsk versjon)