Jannicke Fjeldstad

Fysioterapeut, spesialist i idrettsfysioterapi

Utdanning:
2003: BSc Fysioterapi.
2017: MSc Idrettsfysioterapi.

Kurs: Slyngetrening. Barnefysioterapi. Spesialkompetanse i ortopedisk fysioterapi.

Erfaring: Har jobbet som privatpraktiserende fysioterapeut siden 2004, tidligere jobbet som fysioterapeut ved Sunnaas Sykehus samt ved Statens Balletthøyskole. I tillegg til 100% stilling ved LFI jobbet hun tidligere med JR landslag i håndball.

Interessefelt: Muskel- og skjelettlidelser, ortopedi, idrettsskader, barnefysioterapi. Er for tiden med i ett forskningsstudie på Achilles, i samarbeid med Ahus og Oslo universitetssykehus.

 

Send meg en e-post Ring på 477 98 176